Kom naar huis

1,50 euro
In deze spannende tijd is het belangrijk dat Joodse mensen en christenen, in Oekraïne maar ook in West-Europa, weten wat de Bijbel zegt. De God van Abraham, Izak en Jakob heeft een bedoeling met alles wat er in de wereld gebeurt. In dit boekje wordt aan de hand van Bijbelteksten het plan van God uitgelegd. Bestel een of meerdere boekjes door een mailtje te sturen naar info@roechama.nl   Vermeld hierbij het aantal en uw adres.  

Reisverslagen 2010

Februari
Opnieuw mochten we weer een gezegende reis maken naar Hongarije en Oekraíne. Deze keer met vier busjes en acht mensen; Paul en Cora Bastiaans, Daniël Gerrets, Jaco Schippers, Wim en Ria Verwoerd en Piet Luijten en Johan de Wolf van Stichting Boete en Verzoening. Uitgezegend in de gemeente met de opdracht, ‘Ga en deel Mijn liefde uit,’ vertrokken we zaterdagavond 20 februari. Weliswaar twee uur later dan gepland, omdat aan één busje nog een startprobleem moest worden verholpen... >> Reisverslag 2010 februari

Mei
Alle reizen naar Oekraíne, die we tot nog toe maakten, waren bijzonder, maar de afgelopen reis kan uniek genoemd worden. Vanwege het aantal mensen, het doel, het tijdstip en de ontmoetingen. Zoals de Heer het allemaal leidde, bijzonder! Nog nooit maakten we een reis met zoveel mensen, in totaal 33. Ook het reisdoel was anders. De Stichting Boete & Verzoening was gevraagd, om de Joodse begraafplaats in Uzgorod op te knappen. Samen met hen voldeden wij aan deze vraag... >> Reisverslag 2010 mei

Oktober
Met het lied: “Zegen ons waar we hoop en liefde geven.” (opw 710) werden wij, Bert Jan Schuurman, Hans Breeman en Wim en Ria Verwoerd zaterdag 16 oktober uitgezegend in de dienst in NieuwLekkerland. Met twee busjes afgeladen vol en een matras bovenop de spullen op de achterbank vertrokken we ’s avonds naar Hongarije en Oekraíne. De chauffeurs wisselden elkaar af bij het rijden en slapen. Zondagmiddag om half één kwamen we bij Charles in Orgovany in Hongarije aan... >> Reisverslag 2010 oktober

Wilt u bijdragen?

Als u éénmalig bij wilt dragen aan de projecten van Stichting Roechama, kunt u uw gift overmaken naar Stichting Roechama, IBAN: NL54 RABO 0362 4394 86. Vermeld daarbij waar uw gift voor bestemd is, of vermeld: gift algemeen.

Contactgegevens

Stichting Roechama
Claes de Jongestraat 31
2957 AD Nieuw-Lekkerland

tel: 0184-683478
E-mail: info@roechama.nl