Medische zorg

In Oekraïne bestaat geen ziektekostenverzekering. Dat betekent, dat alles zelf betaald moet worden. Van medicijnen tot chemokuur, van scan tot operatie; niets wordt vergoed. Omdat de mensen gewoon al moeite hebben om rond te komen, vanwege de hoge voedsel- en gasprijzen, is er voor ziektekosten helemaal geen geld. 

Als stichting wordt ons dan ook vaak gevraagd om bij te springen bij tandartskosten, operaties, chemokuren en andere ziektekosten. 
We proberen zoveel mogelijk te helpen. Dit kan echter alleen met uw steun.

Wil u meehelpen om mensen in Oekraïne de nodige medische zorg te geven? Vermeld dan bij uw gift: medische zorg

Stichting Roechama draagt structureel bij aan verschillende projecten. We mochten de afgelopen jaren zien dat deze van grote waarde zijn. We vragen daarom uw steun voor onderstaande projecten.

Gaarkeuken Moekatsjevo
Al jarenlang betaalt stichting Roechama maandelijks een bedrag voor de Joodse gaarkeuken in Moekatsjevo. Voor eten in deze gaarkeuken komt een bepaald aantal mensen in aanmerking. Maar dankzij de steun van Roechama kan een groter aantal mensen in deze gaarkeuken eten.

Wilt u voor dit project een gift overmaken,vermeld dan bij uw gift :”gaarkeuken Moekatsjevo”.

Huur samenkomstruimte
Stichting Zhyttia werkt met allemaal vrijwilligers. Deze vrijwilligers hebben naast hun werk voor Zhyttia geen andere baan en dus geen inkomsten. Stichting   Roechama schenkt daarom de vrijwilligers maandelijks een bescheiden bedrag, zodat ze toch enig inkomen hebben. Daarnaast betaalt Roechama de maandelijkse huur van hun kantoorruimte, die tevens gebruikt wordt als samenkomstruimte.
Wilt u voor dit project een gift overmaken,vermeld dan bij uw gift :”huur kantoor” of “vrijwilligers”.

Nieuwe adoptiegezinnen
Elke reis maken we weer kennis met nieuwe gezinnen die financiële adoptie nodig hebben. We zijn dus altijd op zoek naar sponsors. Voor 12,50 euro of 25 euro kunt u sponsor worden van een Joods persoon in Oekraïne.
Bent u geïnteresseerd? Mail of bel ons en we sturen u informatie toe.

Bijbels
We hebben heel mooie Bijbels aan kunnen schaffen, die speciaal bestemd zijn voor Joodse mensen. Achterin deze Bijbel zit een gedeelte van 14 pagina, getiteld: profetieën over de Messias, vervuld in Jeshua. Bij elke profetische tekst uit het Oude Testament, staat de tekst uit het Nieuwe Testament die de vervulling daarvan is. Eén bijbel kost € 8,50.
Wilt u Bijbels voor uw rekening nemen? Vermeld dan bij uw gift: Bijbels

Bij onze bezoeken aan Oekraïne worden we vaak geconfronteerd met nieuwe noden. Daarnaast krijgen we ook regelmatig verzoeken om specifieke hulp voor bijzondere situaties, zoals bijvoorbeeld ziekte. Wilt u meehelpen om in deze noden te voorzien? Als in de noden voorzien is, wordt het project van de website afgehaald. Alle onderstaande hulpvragen staan dus nog open.

Voedselpakketten Oekaine en Wit-Rusland
wit rusland 1Door de enorme prijsstijgingen kunnen veel mensen In Oekraine en Wit-Rusland nauwelijks meer voldoende voedsel kopen. Vele malen hebben we al voedselpakketten uit kunnen delen. In Wit-Rusland twee maal via de stichting van Frieda Raisman, een overlevende van het verschrikkelijke getto van Minsk. De overige keren via de Messiaanse gemeente in Minsk. Tijdens de feesten deelden we daar voedselpakketten, maar ook tussendoor, omdat er steeds meer noodlijdende gezinnen zijn.
Wilt u meebetalen aan de voedselpakketten? Vermeld dan bij uw gift: voedselpakketten.

Chemokuur
Alle medische ingrepen alsook medicijnen moeten in Oekraine zelf betaald worden. Het gebeurde wel dat mensen een hypotheek moesten nemen om een chemokuur te kunnen betalen. Roechama heeft al vele malen de kuur kunnen betalen. Momenteel betalen we voor Galina, Sveta (zie foto) en Maria de chemokuren.DSC 0894
Wilt u helpen?
Maak een gift over o.v.v. ''Chemokuur"

Aflossing schuld
Galina heeft een grote schuld door een tragedie in haar leven. Haar man is op klaarlichte dag doodgeschoten omdat hij zijn achterstallige salaris van diverse maanden had gehad. Galina kon haar schulden niet meer betalen en raakte aan lager wal. Ze verhuisde naar het platteland omdat ze daar goedkoper kon leven. Maar ook daar kon ze niet rondkomen en ze moest een hypotheek nemen. Om de rente en aflossing te kunnen betalen, sloot ze een tweede hypotheek af. En zo ging het door, totdat ze een heel aantal hypotheken had. De rente die ze moet betalen is enorm hoog. Haar hele pensioen gaat nu naar de bank, zodat er geen geld meer is voor voedsel. Waterleiding heeft ze niet; water haalt ze uit een put. De elektriciteit was afgesloten vanwege betalingsachterstand. Stichting Roechama heeft al kunnen helpen met het aflossen van diverse hypotheken. Maar omdat het er zoveel waren, blijft er nog een behoorlijke schuld over.
Wilt u helpen haar schuld af te lossen? Vermeld dan: aflossing Galina

Wilt u bijdragen?

Als u éénmalig bij wilt dragen aan de projecten van Stichting Roechama, kunt u uw gift overmaken naar Stichting Roechama, IBAN: NL54 RABO 0362 4394 86. Vermeld daarbij waar uw gift voor bestemd is, of vermeld: gift algemeen.

Contactgegevens

Stichting Roechama
Claes de Jongestraat 31
2957 AD Nieuw-Lekkerland

tel: 0184-683478
E-mail: info@roechama.nl